O nás

Jsme samostatní advokáti, působící především v Moravskoslezském kraji, se sídly v Ostravě a Opavě, ale zastupujeme klienty napříč celým územím České republiky i v zahraničí. Právní služby poskytujeme ve všech právních odvětvích fyzickým osobám i podnikatelským subjektům. Při poskytování právních služeb zastáváme profesionální a zároveň lidský přístup, kdy zájmy klienta jsou pro nás vždy na prvním místě, proto spolupracujeme s notáři, exekutory a daňovými poradci, aby mohly být právní služby poskytovány komplexně. Klademe důraz na kvalitu, efektivitu a flexibilitu poskytovaných právních služeb a úspěch klienta je pro nás prioritou.

Mgr. Lukáš Mantič,
advokát,
se specializuje především na vymáhání pohledávek, bytové právo, právo nemovitostí, správní právo, trestní právo, rodinné právo a zastupování před soudy a orgány veřejné moci.Mgr. et Mgr. Marek Škrobánek,
advokát,
se specializuje především na smlouvy o dílo, trestní právo, obchodní právo, právo nemovitostí, stavební právo a zastupování před soudy a orgány veřejné moci.

Právní služby

Advokáti poskytují právní služby v celém spektru právních odvětví. Zaměřují se především na níže uvedená odvětví a rovněž poskytují komplexní právní služby např. společenstvím vlastníků jednotek, bytovým družstvům a realitním kancelářím.

Trestní právo

obhajoba v trestním řízení

zastupování poškozeného v trestním řízení

poskytování právní pomoci při podání vysvětlení

sepis trestních oznámení

Občanské právo

sepis a revize smluvní dokumentace

bytové spoluvlastnictví

zastupování v dědickém řízení

zastupování v souvislosti s náhradou škody

zastupování při sousedských sporech

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

určovací žaloby a žaloby na plnění

Obchodní právo

sepis a revize smluvní sokumentace

zakládání a změny společností a družstev

převody obchodních podílů

účast a jednání na valných hromadách a členských schůzích

zápisy do veřejných rejstříků

tvorba a úpravy všeobecných obchodních podmínek

poradenství související s e-shopy

Rodinné právo

sepis a podání návrhu a zastupování v řízení:

o rozvod manželství

o péči a výživě k nezletilému dítěti

o zrušení a vypořádání společného jmění manželů

Právo nemovitostí

sepis a revize kupních nebo darovacích smluv

sepis návrhu na vklad do katastru nemovitostí

komplexní služby při převodech nemovitostí (advokátní úschova, prohlášení o pravosti podpisu)

zastupování při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Správní právo

zastupování ve věcech přestupků

zastupování před správními orgány a soudy

sepis a podání správních žalob

sepis a podání kasačních stížností

Pracovní právo

pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

výpovědi a žaloby na určení neplatnosti výpovědi

zastupování v pracovněprávních řízeních

Správa pohledávek

zajištění komplexních služeb při vymáhání pohledávek

soudní, mimosoudní a exekuční řešení pohledávek

sepis a revize smluvní dokumentace související s postupováním pohledávek

Odměna

Odměna advokáta se vždy odvíjí od složitosti a časové náročnosti poskytované právní služby a jejím rozsahu. Odměna mezi advokátem a klientem bývá většinou určena hodinově nebo za jednotlivé úkony právní služby. Při určování odměny za jednotlivé úkony se vychází z vyhlášky č. 177/2006 Sb., advokátní tarif, v platném znění. Vždy je zvoleno pro Vás nejekonomičtější řešení, aby Vám sjednaná odměna vyhovovala. Je možné sjednat odměnu rovněž dle výsledku sporu. Advokáti Vás vždy předem informují o pravděpodobném rozsahu a časové náročnosti poskytované právní služby, pokud je to vzhledem k poskytované právní službě možné. Při dlouhodobější spolupráci a poptávce právních služeb ve větším rozsahu je možné poskytnout zvýhodněnou sazbu za poskytování právních služeb nebo ve formě paušální odměny.

Kontakty

Mgr. Lukáš Mantič, advokát,
sídlo: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba
tel.: 777 200 049
e-mail: mantic@ms-advokati.cz
DS: iitnrru
IČ: 062 33 571, DIČ: CZ8710015721

Mgr. et Mgr. Marek Škrobánek, advokát,
sídlo: Dolní náměstí 307/19, 746 01 Opava
tel.: 602 185 123
e-mail: skrobanek@ms-advokati.cz
DS: gmmf8ej
IČ: 713 45 981, DIČ: CZ6804080173

Informace pro spotřebitele

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), je možné řešit spory mezi advokátem a spotřebitelem vyplývající z poskytování právních služeb, které nebudou vyřešeny smírně, u orgánu mimosoudního řešení sporů, kterým je pro tento případ určena Česká advokátní komora. Bližší informace naleznete na stránkách advokátní komory – www.cak.cz.